Darbus vykdome: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Širvintų, Trakų, Elektrėnų rajonuose.

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, atliekami:

  • žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją;
  • parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje;
  • žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Topografinė nuotrauka :

Topografiniame plane atvaizduojama situacija (aiškių kontūrų ir situacijos elementai), statiniai, reljefas ir požeminės komunikacijos.

Topografinės nuotraukos atliekamos įvairiais masteliais – 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Topografinis planas suderinamas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybe nustatyta tvarka. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų.

Statinių kontrolinės nuotraukos:

Tai geodeziniai matavimai, atliekami baigus statyti įvairius pastatus. Nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje. Reikalinga pateikiant dokumentus statinio pripažinimui tinkamu naudoti.

 Požeminių komunikacijų geodezinės (išpildomosios) nuotraukos:

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

Nužymėjimas (tikslus koordinatės nustatymas vietovėje)

Žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos pagal žemės sklypo posūkio taškų koordinates, atstatant sunaikintus riboženklius. Pastatų ašių nužymėjimo darbai atliekami statant naujus pastatus. Elektros, dujotiekio, vandentiekio ir daugelio kitų komunikacijų nužymėjimas pagal projektus.